Αυτοκίνητα

Τα αυτοκίνητα μας

Category B' brand new vehicle model 2020
Κατηγορία: Κατηγορία Β
Κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο
Συνολικοί επιβάτες: 4
Καύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
A/C
USB, Bluetooth
ημέρα Από 12 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Χλμ Απεριόριστα
Κατηγορία: Κατηγορία Β
Κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο
Συνολικοί επιβάτες: 4
Καύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
A/C
USB, Bluetooth
Start - Stop
ημέρα Από 12 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Χλμ Απεριόριστα
Category CD' brand new vehicle model 2020
Κατηγορία: Κατηγορία CD
Κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο
Συνολικοί επιβάτες: 5
Καύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
A/C
USB, Bluetooth
Start - Stop
ημέρα Από 13 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Χλμ Απεριόριστα
Κατηγορία: Κατηγορία CD
Κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο
Συνολικοί επιβάτες: 5
Καύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
A/C
USB, Bluetooth
Start - Stop
ημέρα Από 13 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Χλμ Απεριόριστα
Automatic Category C1' brand new vehicle model 2020
Κατηγορία: Κατηγορία C1
Κιβώτιο ταχυτήτων: Αυτόματο
Συνολικοί επιβάτες: 5
Καύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
A/C
USB, Bluetooth
Start - Stop
ημέρα Από 16 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Χλμ Απεριόριστα
Crossover Category D' brand new vehicle model 2020
Κατηγορία: Κατηγορία D
Κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο
Συνολικοί επιβάτες: 5
Καύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
A/C
USB, Bluetooth
Start - Stop
ημέρα Από 22 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Χλμ Απεριόριστα
® 2020
Skip to content