Καλύψεις

Στην Plan Rental Car καλύπτουμε όλες τις ανάγκες σας

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ – ΚΑΛΥΨΕΙΣ:

Ο οδηγός της Plan rental car είναι ασφαλισμένος με μικτή ασφάλεια CDW και ασφάλεια ολικής ή μερικής κλοπής TP.

Μικτή ασφάλεια CDW – Απαλλαγή ευθύνης ιδίων ζημιών:

Περιλαμβάνεται στο κόστος ενοικίασης και μειώνει το ποσό ευθύνης του μισθωτή, σε περίπτωση ζημιάς στο ενοικιαζόμενο όχημα στα παρακάτω ποσά:

 • 440€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες αυτοκινήτων: A,B
 • 540€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες αυτοκινήτων: C,C1,C2,CD
 • 640€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες αυτοκινήτων: D,D1
 • 750€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες αυτοκινήτων: E,E1,F
 • 1.150€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες αυτοκινήτων: F1,G,H

 Ασφάλεια κλοπής TP – Μερικής ή ολικής

 Περιλαμβάνεται στο κόστος ενοικίασης και μειώνει  το ποσό ευθύνης του μισθωτή, σε περίπτωση ολικής ή μερικής κλοπής στο ενοικιαζόμενο όχημα στα παρακάτω ποσά:

 • 440€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες αυτοκινήτων: A,B
 • 540€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες αυτοκινήτων: C,C1,C2,CD.
 • 640€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες αυτοκινήτων: D,D
 • 750€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες αυτοκινήτων: E,E1,F.
 • 1.150€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες αυτοκινήτων:F1,G,H.

 Super – Μικτή Ασφάλεια SCDWΠεριορίζει περισσότερο το ποσό απαλλαγής ευθύνης ιδίων ζημιών:

Δεν περιλαμβάνεται στο κόστος ενοικίασης. Ο μισθωτής μπορεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο την ευθύνη του, σε περίπτωση ζημιάς ή κλοπής στο ενοικιαζόμενο όχημα στην ελάχιστη χρέωση των:

 • 100,00€ καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των 6,00€ για τις κατηγορίες A,Β
 • 150,00€ καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των 8,00€ για τις κατηγορίες C,C1,C2,CD
 • 250,00€ καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των 9,00€ για τις κατηγορίες D,E.
 • 500,00€ καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των 15,00€ για τις κατηγορίες G,H.

 Η ασφαλιστική κάλυψη SCDWCDWTP δεν καλύπτει τις παρακάτω ζημιές.

Ελαστικά, τάσια, κάτω μέρος του οχήματος, κλειδιά του οχήματος, κεραία ραδιοφώνου, εσωτερικό του οχήματος και στον κινητήρα λόγω λανθασμένου τύπου καυσίμου, προσωπικά αντικείμενα μέσα στο ενοικιαζόμενο όχημα, έγγραφα του οχήματος και πινακίδες κυκλοφορίας.

Προσωπική ασφάλιση οδηγού (PAI)

Περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης και καλύπτει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος μέχρι του ποσού των 15.000€ για θάνατο και μόνιμη ή μερική ανικανότητα.

Οδική βοήθεια:

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος από τροχαίο ατύχημα, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη. Παρέχεται 24–ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο δωρεάν οδική βοήθεια σε όλη την Ελλάδα.

Η κάλυψη περιλαμβάνει, αντικατάσταση του χαλασμένου ελαστικού με την ρεζέρβα του οχήματος, επιτόπια επισκευή του οχήματος εφόσον είναι εφικτή και επαναφόρτιση της μπαταρίας.  Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις καλύψεις και τα στοιχεία επικοινωνίας της οδικής βοήθειας θα αναφέρονται στο συμβόλαιο ενοικίασης.

® 2020
Skip to content