Όροι Χρήσης για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ενοικίασης Αυτοκινήτου:                  

Κράτηση αυτοκινήτου

Οι κρατήσεις ολοκληρώνονται σύμφωνα με την κατηγορία του αυτοκινήτου και όχι για συγκεκριμένο μοντέλο.
Αν σε κάποια επιβεβαιωμένη κράτηση δεν υπάρχει η προεπιλεγμένη κατηγορία αυτοκινήτου η εταιρεία Plan rental car,
έχει το δικαίωμα να παρέχει στον πελάτη αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Ηλικία Οδηγού

Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 23 έτη, για τις κατηγορίες αυτοκινήτων Α,Β,C,C1,C2,CD και 25 έτη για τις κατηγορίες D,E,G,H.

Άδεια οδήγησης

Ο οδηγός πρέπει να προσκομίσει ισχύουσα άδεια οδήγησης που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από 1 χρόνο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οδηγός απαιτείται να διαθέτει και διεθνή άδεια οδήγησης η οποία να συνοδεύεται με την τοπική.

Παραλαβή αυτοκινήτου

Kατά την έναρξη της ενοικίασης ο οδηγός απαιτείται να προσκομίσει:
Ισχύουσα άδεια οδήγησης, πιστωτική κάρτα στο όνομα του, Διαβατήριο ή ταυτότητα.

Εγγύηση ενοικίασης 

Ανεξάρτητα με τον τρόπο πληρωμής, ο οδηγός πρέπει να προσκομίσει πιστωτική κάρτα στο όνομα του για την παραλαβή του οχήματος.
Η κάρτα θα χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για την κάλυψη του ποσού της απαλλαγής ευθύνης ιδίων ζημιών CDW – TP.
Η Plan rental car ενδέχεται να ζητήσει προέγκριση και να δεσμεύσει στην πιστωτική κάρτα του οδηγού ως εγγύηση,
το ποσό της απαλλαγής ευθύνης ιδίων ζημιών από 440,00€ – 1.150,00€ πλέον ΦΠΑ ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.
Δεκτές πιστωτικές κάρτες: Visa, MasterCard και debit cards.
Μη αποδεκτές: Pre-paid credit cards και Maestro

Χιλιόμετρα

Ενοικιάσεις για διάστημα 1-2 ημερών περιλαμβάνουν περιορισμό χιλιομέτρων τα 150 χλμ. ανά ημέρα,
για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο ο μισθωτής θα επιβαρύνεται με 0,10€ ανά χλμ για τις κατηγορίες αυτοκινήτων A,B,C,C1,C2,CD,D και 0,15€ ανά χλμ για τις κατηγορίες E,G,H.
Ενοικιάσεις άνω των 3 ημερών περιλαμβάνουν απεριόριστα χιλιόμετρα.

Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης

1 ημέρα μετά την πάροδο του 24ωρου και 120 λεπτών ο ενοικιαστής θα επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση 1 ημέρας από το συμφωνηθέν μίσθωμα.

Πολιτική ακύρωσης κράτησης:

 • Εφόσον ακυρωθεί η κράτηση σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 72 ωρών πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης της ενοικίασης δεν θα επιβάλλονται ακυρωτικά τέλη και οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί ως προκαταβολή θα επιστρέφεται.
 • Σε περίπτωση που γίνει αίτημα ακύρωσης της κράτησης σε διάστημα λιγότερο των 72 ωρών από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης της ενοικίασης δεν θα επιστρέφεται οποιοδήποτε χρηματικό ποσό έχει καταβληθεί ως προκαταβολή.

Ασφάλειες – Καλύψεις

Μικτή Ασφάλεια CDW – Απαλλαγή ευθύνης ιδίων ζημιών

Περιλαμβάνεται στο κόστος ενοικίασης και μειώνει το ποσό ευθύνης του μισθωτή, σε περίπτωση ζημιάς στο ενοικιαζόμενο όχημα στα παρακάτω ποσά:

 • 440€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες  αυτοκινήτων:  A,B.
 • 540€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες  αυτοκινήτων: C,C1,C2,CD.
 • 640€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες  αυτοκινήτων: D,D1.
 • 750€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες  αυτοκινήτων : E,E1,F.
 • 1.150€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες  αυτοκινήτων : F1,G,H.

Ασφάλεια Κλοπής TP – Μερικής ή ολικής:

Περιλαμβάνεται στο κόστος ενοικίασης και μειώνει το ποσό ευθύνης του μισθωτή, σε περίπτωση ολικής ή μερικής κλοπής στο ενοικιαζόμενο όχημα στα παρακάτω ποσά:

 • 440€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες  αυτοκινήτων:  A,B.
 • 540€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες  αυτοκινήτων: C,C1,C2,CD.
 • 640€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες  αυτοκινήτων: D,D1.
 • 750€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες  αυτοκινήτων : E,E1,F.
 • 1.150€ πλέον ΦΠΑ για τις κατηγορίες  αυτοκινήτων : F1,G,H.

Super Μικτή Ασφάλεια SCDW: Περιορίζει περισσότερο το ποσό απαλλαγής ευθύνης ιδίων ζημιών στο ενοικιαζόμενο όχημα:

Δεν περιλαμβάνεται στο κόστος ενοικίασης. Ο μισθωτής μπορεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο την ευθύνη του, σε περίπτωση ζημιάς ή κλοπής στο ενοικιαζόμενο όχημα στην ελάχιστη χρέωση των:

 • 100,00€ καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των 6,00€ για τις κατηγορίες A,Β.
 • 150,00€ καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των 8,00€ για τις κατηγορίες C,C1,C2,CD
 • 250,00€ καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των 9,00€ για τις κατηγορίες D,E.
 • 500,00€ καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των 15,00€ για τις κατηγορίες G,H.

Η ασφαλιστική κάλυψη SCDWCDWTP δεν καλύπτει τις παρακάτω ζημιές.

Ελαστικά, τάσια, κάτω μέρος του οχήματος, κλειδιά του οχήματος, κεραία ραδιοφώνου, εσωτερικό του οχήματος, στον κινητήρα λόγω λανθασμένου τύπου καυσίμου, απώλεια προσωπικών αντικειμένων μέσα στο ενοικιαζόμενο όχημα, έγγραφα του οχήματος και  πινακίδων κυκλοφορίας.

Προσωπική ασφάλιση οδηγού (PAI)

Περιλαμβάνεται στο κόστος ενοικίασης και καλύπτει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος μέχρι του ποσού των 15.000€ για θάνατο και μόνιμη ή μερική ανικανότητα.

Παράδοση / Παραλαβή:

Παράδοση / παραλαβή εκτός των γραφείων της εταιρείας και εντός Αττικής χρεώνεται με 10,00€ ανά δρομολόγιο. Για την υπηρεσία παράδοσης  – παραλαβής εκτός Αττικής η χρέωση υπολογίζεται με την χιλιομετρική απόσταση.

Πολιτική καυσίμου:

Το όχημα πρέπει να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμου που παραδόθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση ο μισθωτής επιβαρύνεται με την διαφορά της αξίας του καυσίμου και επιπλέον χρέωση 15,00€ για έξοδα δαπάνης ανεφοδιασμού.

Τροχαίες παραβάσεις:

Τα πρόστιμα και οι συνέπειες από τροχαίες παραβάσεις που επιβάλλονται κατά την διάρκεια της μίσθωσης επιβαρύνουν τον μισθωτή.

Παιδικά καθίσματα

Κατόπιν αιτήματος και διαθεσιμότητας, παρέχονται με ημερήσια χρέωση 3,00€ και ανώτατη χρέωση τα 30,00€.

Επιπλέον οδηγός

Η επιβάρυνση για επιπλέον οδηγό ανέρχεται στο ποσό των 3,00€/ημέρα, με ανώτατη χρέωση τα 30,00€ και μέγιστο αριθμό οδηγών στο συμβόλαιο τους 3 οδηγούς.

Παράδοση εκτός ωραρίου λειτουργίας

Η παράδοση / παραλαβή εκτός ωραρίου λειτουργίας 21:01 – 08:29 επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση 35,00€.

Σύστημα πλοήγησης GPS

Η χρέωση για ενοικίαση GPS είναι στα 5,00€/ημέρα, με ανώτατη χρέωση τα 50,00€.

Μεταφορά με πλοίο

Απαιτείται η έγγραφη έγκριση της εταιρείας Trompoukis cars – Plan rental car.

Ενοικιάσεις εκτός συνόρων

Απαγορεύεται η έξοδος του αυτοκινήτου εκτός των ελληνικών συνόρων.

Οδική βοήθεια

Παρέχεται δωρεάν 24ωρη οδική βοήθεια σε όλη την Ελλάδα, τα στοιχεία επικοινωνίας θα αναφέρονται στο συμβόλαιο ενοικίασης.

 

® 2020
Skip to content