Ο στόλος μας

Category A' brand new vehicle
Κατηγορία: Κατηγορία Α
Κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο
Συνολικοί επιβάτες: 4
Καύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
A/C
ημέρα Από 11 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Χλμ Απεριόριστα
Category B' brand new vehicle
Κατηγορία: Κατηγορία Β
Κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο
Συνολικοί επιβάτες: 4
Καύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
A/C
ημέρα Από 12 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Χλμ Απεριόριστα
Category C' brand new vehicle
Κατηγορία: Κατηγορία C
Κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο
Συνολικοί επιβάτες: 5
Καύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
A/C
ημέρα Από 12 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Χλμ Απεριόριστα
Category CD' brand new vehicle
Κατηγορία: Κατηγορία CD
Κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο
Συνολικοί επιβάτες: 5
Καύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
A/C
ημέρα Από 14 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Χλμ Απεριόριστα
Κατηγορία: Κατηγορία CD
Κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο
Συνολικοί επιβάτες: 5
Καύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
A/C
ημέρα Από 14 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Χλμ Απεριόριστα
Category C1' brand new vehicle
Κατηγορία: Κατηγορία C1
Κιβώτιο ταχυτήτων: Αυτόματο
Συνολικοί επιβάτες: 5
Καύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
A/C
ημέρα Από 13 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Χλμ Απεριόριστα
Category D' brand new vehicle
Κατηγορία: Κατηγορία D
Κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο
Συνολικοί επιβάτες: 5
Καύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
A/C
ημέρα Από 18 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Χλμ Απεριόριστα
Category E' brand new vehicle
Κατηγορία: Κατηγορία E
Κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο
Συνολικοί επιβάτες: 5
Καύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
A/C
ημέρα Από 32 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Χλμ Απεριόριστα
Κατηγορία: Κατηγορία E
Κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο
Συνολικοί επιβάτες: 5
Καύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
A/C
ημέρα Από 32 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Χλμ Απεριόριστα
Category G
Κατηγορία: Κατηγορία G
Κιβώτιο ταχυτήτων: Αυτόματο
Συνολικοί επιβάτες: 5
Καύσιμα: Βενζίνη
ημέρα Από 50 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Χλμ Απεριόριστα
® 2020
Skip to content