Μηνιαίες Ενοικιάσεις ισχύει από 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Απριλίου

Για Μακροχρόνιες Ενοικιάσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας