Μηνιαίες Ενοικιάσεις ισχύει από 01 Μάϊου μέχρι 30 Ιουνίου

Για Μακροχρόνιες Ενοικιάσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας